Vyklízení po úmrtí je citlivá a komplexní služba, která je často vyžadována po úmrtí blízké osoby. Je to činnost, která zahrnuje vyklízení osobních věcí zesnulého, odvoz nepotřebného majetku a následnou likvidaci odpadů.

Chcete vědět více o našich službách? Vyklízení po úmrtí