Po úmrtí blízké osoby často nastává potřeba citlivého a komplexního vyklízení. Tato služba zahrnuje odstranění osobních věcí zesnulého, odvezení nepotřebných věcí a následné zpracování odpadu.

Chcete vědět více o našich službách? Vyklízení po úmrtí